Aktualności

Ostatnia zbiórka wspomnień o Rzeszowie i mieszkańcach 26.09.2018

Zapraszamy mieszkańców Rzeszowa i okolic do podzielenia się swoimi pamiątkowymi zdjęciami i wspomnieniami poprzez bezpłatną digitalizację. Pamiątki będą opracowywane w siedzibie Atelier Aparat Caffe w czasie trwania zbiórki, 6 listopada, 11:00-16:00 Atelier Aparat Caffe, ul. Grunwaldzka 24, Rzeszów.

Jeśli proces ten zajmie więcej czasu, organizatorzy proszą o pozostawienie pamiątek za pokwitowaniem. Grupa wolontariuszy będzie digitalizować i opracowywać pamiątki darczyńców wspomnień, prowadzić wywiady oraz uzupełniać dokumentację związaną z przekazaniem pamiątek. 

Efekty zbiórek będą sukcesywnie dodawanie do Rzeszowskiego Archiwum Społecznego, które powstało w ramach projektu „Mikrohistorie”.

Planowana jest też interaktywna wystawa prezentująca w części zebrane archiwalia.