O projekcie

We wspomnieniach przeszłość ożywa na nowo. Opowieści budzą wyobraźnię. Nie są zbiorem dat i faktów, ale emocjonalnymi obrazami pomagającymi przenieść się w przeszłość. Relacje ustne są nieocenionym źródłem dla rekonstrukcji naszej „najbliższej historii”. Dają możliwość spojrzenia na przeszłość z wielu perspektyw, często bardzo odmiennych. Nie chcemy ustalać jednej właściwej wersji wydarzeń. Chcemy je zachować od zapomnienia, póki mamy taką możliwość. Póki jeszcze mamy kogo zapytać o tę odległą, coraz częściej zapominaną przeszłość.

Rzeszowskie Archiwum Społeczne jest multimedialną bazą materiałów archiwalnych i źródłem historii mówionej osób związanych z Rzeszowem i województwem podkarpackim. Portal RAS umożliwia dzielenie się wspomnieniami i archiwaliami w formie tekstu, obrazu, dźwięku i filmu. 

Misją RAS jest aktywne działanie na rzecz ratowania i ochrony dziedzictwa kulturowego, a celem – pozyskiwanie, zabezpieczanie, opracowanie i udostępnianie materiałów wchodzących w skład niepaństwowego zasobu archiwalnego.

Wszystkie archiwalia udostępnione w Portalu RAS  mogą zostać powtórnie wykorzystane do celów niekomercyjnych, dzięki opublikowaniu ich na wolnej licencji Creative Commons BY-NC Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska (CC BY-NC 3.0 PL).

Redakcja portalu i twórcy zezwalają na dowolny przedruk i wykorzystanie archiwaliów tylko w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać twórcę materiału oraz miejsce pierwotnej publikacji – Portal RAS - ras.rzeszowska.org.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC 3.0 PL) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w Internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.

Rzeszowskie Archiwum Społeczne powstało w ramach międzypokoleniowej inicjatywy "Mikrohistorie" realizowanej przez Fundację Rzeszowską. Projekt został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Partnerem projektu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, Archiwum Państwowe w Rzeszowie i Estrada Rzeszowska.