Otwarte zasoby

Wszystkie archiwalia udostępnione w Portalu RAS mogą zostać powtórnie wykorzystane do celów niekomercyjnych, dzięki opublikowaniu ich na wolnej licencji Creative Commons BY-NC Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska (CC BY-NC 3.0 PL)

Redakcja portalu i twórcy zezwalają na dowolny przedruk i wykorzystanie archiwaliów tylko w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać twórcę materiału oraz miejsce pierwotnej publikacji – Portal RAS - ras.rzeszowska.org.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC 3.0 PL) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w Internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.