Fotografia Tadeusza Kordzińskiego

Filtruj

Data06.12.2018

OPIS ZDJĘCIA:

  • tytuł: Fotografia Tadeusza Kordzińskiego 
  • osoby występujące: Tadeusz Kordziński z młodzieżą na boisku szkolnym w Cierpiszu
  • data utworzenia / przybliżony okres: 1977 r.