Pocztówka - O. Edward Kawa

Filtruj

Data06.12.2018

OPIS ZDJĘCIA:

  • tytuł: Fotografia Tadeusza Kordzińskiego 
  • osoby występujące: O. Edward Kawa, Salwatorianin 
  • data utworzenia / przybliżony okres: nieznany