Wycieczka nauczycieli emerytów z Rzeszowszczyzny

Filtruj

Data03.12.2018

OPIS ZDJĘCIA:

  • tytuł: wycieczka nauczycieli emerytów z Rzeszowszczyzny
  • osoby występujące - imię, nazwisko („z domu”): Pauk Maria (trzecia od lewej), emerytowani nauczyciele
  • data utworzenia / przybliżony okres: 1977r.